C# ile Paralel Programlama-2 (Task Senkronizasyonu ve Veri Paylaşımı)

Tasklerin eş zamansız çalıştığını ve hangi taskin daha önce tamamlanacağını bilmiyoruz, bir geliştirici için bu senaryo başlı başına bir problemken bir de ne zaman çalışacağını bilmediğiniz iki ayrı task içerisinde aynı veriye erişme ihtiyacını düşünün.

Başlamadan önce bahsetmek istediğim iki terim var.

  • Atomic Operation
  • Critical Section